Radomíra Mědílková

 

:: Úvodní strana
:: Interní onemocnění
:: Autoimunitní onemocnění
:: Onemocnění pohybového
aparátu a páteře
:: Léčení neplodnosti
:: Psychické problémy, drogy
:: Rakovinová onemocnění
:: Další choroby
- infekce, epilepsie, atd.
:: Vis maior
:: Nesmyslný zápas
· Případ HIV
· Co mě mrzí na některých lékařích
· Co přinesl čas
· Z připravované knihy
· Závěr

:: Exorcismus po česku
· Úvod
· Metoda
· Duše
· Ďábel
· Moji spolupracovníci
· Přírodní bytosti, Elementární útvary
· Exorcismus
· Sexuální zločiny
· Okultismus
· Církev, psychologie, morální zdraví
   


Až ti bude v životě nejhůř,
otoč se ke slunci
a
všechny stíny padnou za tebe.

John Lennon

 

Exorcismus po česku - Přírodní bytosti, Elementární útvary

 

S existencí přírodních bytostí jsme se už setkali v předchozím textu. Soudím, že středověká alchymie je popisuje správně. Patří k živlům země, vody, vzduchu, ohně, mají poslání při udržování přírodního řádu.Jejich skutečná podoba je pro lidskou mysl neuchopitelná, jako vše, pocházející z vícerozměrných světů. Je tedy našemu vědomí zprostředkována symbolicky. Dlouho se jejich existence považovala za samozřejmou, vyjadřovaly se o nich i vzdělané osobnosti jako Tomáš ze Štítného, M. Jan Hus, Jan Blahoslav, spíše však nepříznivě. Osobně si myslím, že nejsou člověku nakloněny vzhledem k jeho brutálnímu přístupu k přírodě. Lze jich však poměrně snadno zneužít. Člověk má silnější mysl než ony a může je zotročit svou chtivostí i bez rituálů. Některá magie je pak na jejich znevolnění přímo postavená. V obou případech jde o urážku Stvořitele, který jim svěřil úkoly v rámci řádu, všechny bytosti stvořil svobodné a připravovat je o svobodu má ve velké ošklivosti. Vzpomínám si na případ mladého muže, někdo proti němu použil přírodní bytost. Napadli rozmnožovací ústrojí, takže mladík přišel o varlata. Když jsme kauzu otevřeli, nakupilo se kolem provinilce ze sféry přírody mnoho krajně rozzlobených přírodních bytostí. Jejich hlavním úkolem je udržování života a všechno, co s tím souvisí, mají ve velké úctě. Jednání svého druha považovaly za zradu nejvyššího stupně a jen se nemohly dohodnout, který trest je nejstrašnější. Požádala jsem pro něj o milost, protože byl zmanipulován. Trest si zaslouží člověk, který si z něj udělal nástroj. Ďáblovi se občas podaří použít přírodní bytosti proti člověku ; škody mohou být značné, ale myslím, že tím nezasáhne hlubiny duše. Pokud zjistíme, že se bytost nalézá na místě, kde škodí, požádáme vznešené správce přírody, aby ji odvedli do jejího domova, kam patří podle řádu a kde bude šťastná.

BytostiOd těchto bytostí zásadně odlišuji tzv. elementární útvary. Připomínají živé bytosti, ale jsou to produkty lidské mysli, vysoce organizovaná hmota z částic, které bychom mohli považovat za Kahudovy mentiony. Spojují ve vzorce, nesoucí přání svého tvůrce, mají však též schopnost vykonávat. Při vizualizacích vypadají spíše technicky, jako antény, monitory, případně geometricky, krychle, koule. Působí jako počítačový řídící program : je-li plněn, souhlasí, není-li, vynucuje si změnu. Nejsnadněji jej člověku vytvoří rodiče nebo někdo, jehož autoritu dotyčný uznává. Jednomu mladému muži jej v dobrém úmyslu vytvořila matka. Připadal jí lehkomyslný a chtěla mu vštípit správné zásady. Mladík si však připadal, jako když s ním manipuluje neviditelný stroj a ve výsledku se proti těm správným zásadám bouřil, protože byly spojeny s útokem na svobodu. V jiné rodině otec tento útvar vytvořil dceři už během prenatálního vývoje, plný vzteku. Dítě nechtěl a nic dobrého mu nepřál. Té paní se pak také v životě nic nedařilo. Jiný otec takto poznamenal svého syna. Sám měl sexuální úchylku, kterou si tvrdě zakázal. Potlačit něco takového je přímo hrdinský čin, který však stravoval jeho pozitivní psychické síly. Rodina jej nenaplňovala a neustále si na ní s křikem vyléval vztek. Syn odešel do života s programem, že po čem touží, nesmí mít, ale musí to v sobě zadusit a spokojovat se podřadnými náhražkami. Bohužel se podle tohoto programu oženil. Ani jeden ze zmíněných rodičů nevěděl, co vytvořil svému potomkovi ; stačily však jeho představy a přání, spojené s emocemi vlády a násilí. Pokud takový útvar zjistíme, požádáme Ducha Svatého, aby s ním naložil dle své nejvyšší moudrosti, načež spolehlivě zmizí.

 

 

 

 
    Created by WEB-STUDIO  
Léčitelská praxe
Napište mně