Radomíra Mědílková

 

:: Úvodní strana
:: Interní onemocnění
:: Autoimunitní onemocnění
:: Onemocnění pohybového
aparátu a páteře
:: Léčení neplodnosti
:: Psychické problémy, drogy
:: Rakovinová onemocnění
:: Další choroby
- infekce, epilepsie, atd.
:: Vis maior
:: Nesmyslný zápas
· Případ HIV
· Co mě mrzí na některých lékařích
· Co přinesl čas
· Z připravované knihy
· Závěr

:: Exorcismus po česku
· Úvod
· Metoda
· Duše
· Ďábel
· Moji spolupracovníci
· Přírodní bytosti, Elementární útvary
· Exorcismus
· Sexuální zločiny
· Okultismus
· Církev, psychologie, morální zdraví
   


Až ti bude v životě nejhůř,
otoč se ke slunci
a
všechny stíny padnou za tebe.

John Lennon

 

Exorcismus po česku - metoda

 

Základem metody je uvolnění svalů a celého těla, prostě tím, že se k tomu dá svalům postupně pokyn. Vždyť pacient má nad nimi autoritu, jsou jeho. Dojde ke zklidnění těla i mysli. Už tím se člověk přiblíží Bohu. Bůh je klidný. Člověk naváže na jednu z jeho podstatných vlastností a má-li dobré úmysly, může, v mezích lidských sil, navázat i na další, jako je moudrost. V klidu se začnou otevírat přirozené schopnosti lidské duše, vnitřní zrak, sluch, intuice. Začneme pracovat v prostoru, kde není čas a vzdálenosti jsou bezvýznamné. Minulost a přítomnost lze určit velmi dobře, k budoucnosti dostáváme jen omezené pokyny. Člověk má hledat, usilovat, usuzovat a rozhodovat se, bojovat. Jeho úkoly za něj Prozřetelnost dělat nebude. Ochotně ale vykoná, co je nad lidské síly. Týká se to hlavně zbloudilých a zlomyslných duší a samozřejmě démonů. Vnitřním zrakem vidí především pacient, často velmi realisticky. Já pouze, když z nějakého důvodu nevidí on. Obecnější poučení přichází v symbolech. Symboly jsou prastarý jazyk, kterým se Prozřetelnost dorozumívá s lidstvem. Je třeba správně je pochopit, ale můžeme se na všechno nejasné zeptat.

MetodaTeologicky lze naše počínání opřít o různá zaslíbení z Bible, je jich hodně. Nejvíce průběhu odpovídá to z Matouše, kap.18 : „---shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Domnívám se, že spojení dvou myslí v upřímném přání pro dobrý cíl vytváří sílu mnohem větší než 1+1, ale 2 na xtou.

Ráda bych své konání podložila i vědecky, pokud by se vyskytla taková možnost. Zatím však usuzuji pouze z reakcí těla. Domnívám se, že pracujeme na všech mozkových frekvencích zároveň, což vytváří unikátní efekt. Racionální a paměťové vlny beta (krátké), relaxační alfa (střední) a spánkové delta,theta (dlouhé) se v běžném životě navzájem spíše vylučují. V průběhu zklidňování a uvolňování vzniká stav změněného vědomí, až mystický, ale pacient při něm usuzuje, rozhoduje se a pamatuje si, i vnímá své okolí. Protože podíl beta vln však byl umenšen ve prospěch ostatních frekvencí, je dobré, aby si pro dlouhodobé zapamatování ještě všechno v paměti uvědoměle zopakoval krátce po sezení.

Způsob práce je možno částečně odvodit z funkce mozkových hemisfér. Levá je zaměřena na činnost racionální, myšlenkovou analýzu. Pravá na představivost, myšlenkovou syntézu. Pacient má poněkud potlačené množství beta-vln (levá hemisféra) a je velmi zaujat tím, co vidí (pravá hemisféra). Někdo však musí jeho obrazy určit, vyhodnotit, a klást na jejich základě navazující racionální otázky. A tak pacient zaměstnává více pravou hemisféru, já levou.

 

 
    Created by WEB-STUDIO  
Léčitelská praxe
Napište mně