Radomíra Mědílková

 

:: Úvodní strana
:: Interní onemocnění
:: Autoimunitní onemocnění
:: Onemocnění pohybového
aparátu a páteře
:: Léčení neplodnosti
:: Psychické problémy, drogy
:: Rakovinová onemocnění
:: Další choroby
- infekce, epilepsie, atd.
:: Vis maior
:: Nesmyslný zápas
· Případ HIV
· Co mě mrzí na některých lékařích
· Co přinesl čas
· Z připravované knihy
· Závěr

:: Exorcismus po česku
· Úvod
· Metoda
· Duše
· Ďábel
· Moji spolupracovníci
· Přírodní bytosti, Elementární útvary
· Exorcismus
· Sexuální zločiny
· Okultismus
· Církev, psychologie, morální zdraví
   


Až ti bude v životě nejhůř,
otoč se ke slunci
a
všechny stíny padnou za tebe.

John Lennon

 

Psychické problémy, drogy

 

Psychické problémy

Psychické problémyRychlých výsledků lze dosáhnout, když potíže jsou spirituálního charakteru, protože tam do léčení přímo zasahují nebesa. Například těžká schizofrenie se může rychle a pronikavě zlepšit. Zůstává ovšem poškozená funkce mozku, na které se pracuje jako na kterémkoli fyzickém problému. Těžký a zdlouhavý boj někdy probíhá s následky traumat, utrpěných v dětství. Obranné iluze se mění v komplex, který deformuje život dospělého člověka. Odhodlanost ke změně však může působit až zázračně. Hodně záleží na odvaze klienta a jeho smyslu pro pravdu.

 

Drogová závislost v globálním pohledu

  1. Uměle vyrobené opiáty jsou chemicky blízké přirozeným opiátům (endorfiny, enkefaliny), které lidské tělo produkuje za účelem doladění systémů - pro překonání únavy, bolesti, čerpání energie. Organismus je nedovede dostatečně odlišovat od umělých opiátů.

  2. Když do těla uměle dodáváme jeho vlastní (v tomto případě pseudovlastní) produkty, přestává je vyrábět. Užíváním drog tedy ustává vlastní produkce endorfinů a enkefalinů. Tím se člověk stává velmi labilní fyzicky i psychicky, není schopen snášet ani běžnou zátěž. Svalstvo je ochablé, podléhá křečím, trávení je narušené, vůle je bezmocná, protože mozek a tělo nejsou schopny vykonávat její pokyny.

  3. I když jsou tělu poskytovány drogy, nemohou nahradit složité funkce přirozených látek. V důsledku vedou ke stále většímu ochromování tělesných a duševních funkcí. Člověk ztrácí svoje přirozené vlastnosti, schopnost pracovat, vztahy k lidem. Obnovení tvorby endorfinů a enkefalinů probíhá pomalu a drasticky.

  4. Nejvíce jsou drogami ohroženi lidé s nevyřešeným psychickým traumatem, které se týká základů vývoje lidské bytosti. Bývá maskováno pozdějšími vrstvami, vytvořenými v dalším vývoji. Protože se však týká absence nějaké základní potřeby, je trauma skrytě přítomno ve veškerém konání jedince, neustále, někdy vědomě, vždy podvědomě. Způsobuje vysokou spotřebu endorfinů a enkefalinů, které psychiku neustále dolaďují. Tělo je proto velmi náchylné chopit se umělých opiátů.

  5. Dokud není odhalena a zpracována tato psychická příčina, je člověk ohrožen drogovou závislostí.

  6. K jejímu překonání potřebuje prostředí nevytvářející zátěž kromě té, směřující k odstranění návyku. Dále spojence, kteří stimulují jeho ochablou vůli (lékaři, přátelé, terapeuti, rodina). Používají se substituční drogy, ale nejsou bez rizika. Výtečné je, když pacient může směřovat ke konkrétní perspektivě (návrat k oblíbené práci, dětem).

  7. Odhalení traumatu však může znamenat, že svoji další existenci musí postavit na jiných základech a životní perspektivu budovat do konkrétní podoby až postupně.

 

K terapii drogové závislosti

Po stránce fyzické se problémy zřejmě odvíjejí od narušené chemie svalových funkcí, tj. od narušené tvorby acetylcholinu a kyseliny GABA. Dochází k celkovým svalovým křečím, při kterých jsou kosti taženy ze svého umístění v kloubech. Nejkritičtější je stav pod lebkou. Svaly na hrdle táhnou lebku dopředu, svaly na šíji dozadu. Trpí tím zejména mohutný vagový nerv, který inervuje mnoho orgánů, např. střeva, srdce, plíce. Vzniká celková nevolnost, nejhorší bývají křeče střev. Kromě vagováho nervu trpí útiskem i hrdelní tepny. Mozek je nedostatečně zásoben kyslíkem a reaguje pocitem úzkosti. Medikamenty, uvolňující svalové křeče, by měly mít v léčbě abstinenčních krizí významné místo. Mnohem náročnější je léčba psychiky. Je velice individuální, ale vždy je třeba dosáhnout stavu, kdy je pacient spokojen sám se sebou, aniž by se obelhával. Jinými slovy, musí dosáhnout harmonie se svou skutečnou osobností, se společností, s rodinou. Je to složité, ale teprve pak je vyléčen.

 

 

 
    Created by WEB-STUDIO  
Léčitelská praxe
Napište mně