Radomíra Mědílková

 

:: Úvodní strana
:: Interní onemocnění
:: Autoimunitní onemocnění
:: Onemocnění pohybového
aparátu a páteře
:: Léčení neplodnosti
:: Psychické problémy, drogy
:: Rakovinová onemocnění
:: Další choroby
- infekce, epilepsie, atd.
:: Vis maior
:: Nesmyslný zápas
· Případ HIV
· Co mě mrzí na některých lékařích
· Co přinesl čas
· Z připravované knihy
· Závěr

:: Exorcismus po česku
· Úvod
· Metoda
· Duše
· Ďábel
· Moji spolupracovníci
· Přírodní bytosti, Elementární útvary
· Exorcismus
· Sexuální zločiny
· Okultismus
· Církev, psychologie, morální zdraví
   


Až ti bude v životě nejhůř,
otoč se ke slunci
a
všechny stíny padnou za tebe.

John Lennon

 

Exorcismus po česku - moji spolupracovníci

 

SpolupracovníciPracujeme převážně ve dvojici. Nejčastěji ji tvoří společně se mnou pacient. Některá řešení by však pro něho byla příliš bolestná, nebo si během života vytvořil zábrany, jež nejdou rychle odstranit. V takových případech se věci ujímá jeho zástupce. Jsou to většinou srdeční lidé, kterým vizualizace jdou velmi snadno, hodně je baví a rádi pomáhají bližním. Poměrně dost se jich však už u mě vystřídalo. Většinou je zahltily existenční starosti. Jeden člověk nakupoval v mém okolí pro svoji firmu. Původně během dne nejdříve pracoval se mnou na záležitostech pacientů, pak se vydal za obchodem. Po čase některé obchody zařadil před naše sezení a ještě později nechal konzultace s Prozřetelností až na konec. A pak se mu vidění úplně převrátilo. Co bylo bílé, viděl černé, kdo byl nemocný, viděl ho zdravého. Většinou spolupráci ukončí normální běh života, narodí se dítě, stará babička přestane být soběstačná, člověk odejde studovat, nastoupí do náročného zaměstnání nebo se odstěhuje. Moje spolupracovnice však udělala nesprávné životní rozhodnutí. Dříve než já si toho všimly nekalé živly, já se jen divila, proč se nám stále vracejí ďáblové a duše, proč běží všechno dokola a žádný pokrok. Protože ji úplně ignorovali, ztatila u nich vážnost. Byla jsem sama, nebyla naplněna podmínka dvou. Nejen my vidíme pomocníky a protivníky, i oni nás vidí. Jiná mladá paní viděla vnitřním zrakem skvěle, ale satanáš do ní při tom strčil. Nic se vlastně nestalo, jen se lekla, ale ztratila tím odvahu. I jiné paní se taková drobná příhoda stala, ale reakce byla jiná : Co si to dovolil? Člověk je dítě Boží, z toho vyplývá jeho důstojnost. Má jiskru Božího ducha a to mu ďábel nepříčetně závidí. V jistém čase jsem měla více potřebných než spolupracovníků a tak jsem vyhlásila stav nouze. Pacienti pracovali pro sebe navzájem, jeden pro druhého, a šlo to báječně. Dokonce jeden začal přesně tam, kde skončil druhý, bez vysvětlování. Připadali mi jako symfonický orchestr pod taktovkou Prozřetelnosti.

 

 

 

 
    Created by WEB-STUDIO  
Léčitelská praxe
Napište mně