Radomíra Mědílková

 

:: Úvodní strana
:: Interní onemocnění
:: Autoimunitní onemocnění
:: Onemocnění pohybového
aparátu a páteře
:: Léčení neplodnosti
:: Psychické problémy, drogy
:: Rakovinová onemocnění
:: Další choroby
- infekce, epilepsie, atd.
:: Vis maior
:: Nesmyslný zápas
· Případ HIV
· Co mě mrzí na některých lékařích
· Co přinesl čas
· Z připravované knihy
· Závěr

:: Exorcismus po česku
· Úvod
· Metoda
· Duše
· Ďábel
· Moji spolupracovníci
· Přírodní bytosti, Elementární útvary
· Exorcismus
· Sexuální zločiny
· Okultismus
· Církev, psychologie, morální zdraví
   


Až ti bude v životě nejhůř,
otoč se ke slunci
a
všechny stíny padnou za tebe.

John Lennon

 

Exorcismus po česku - okultismus

 

Poznala jsem hodně lidí, kteří se pokoušeli nahlédnout za hranice hmoty. Kvalita jejich počínání představuje širokou stupnici, od snahy zbavit život všednosti laškováním s tajemnem až po bezohledné manipulace s neznámými silami za účelem sobeckých zájmů. Pět žen z té poslední skupiny pokládám i za dobře znalé postupů a rituálů čili za kvalifikované ježibaby. Na čtyři z nich se podíváme blíže. Hledáme-li jejich společný povahový základ, určitě je v něm pýcha. Společenské začlenění, jaké by vyplývalo z jejich znalostí a schopností, pokládaly za nepřijatelné a chtěly zaujmout vysoké pozice pomocí magických sil. Dalšími základními vlastnostmi pak byly nečestnost, nepoctivost, absence základní slušnosti. A všechny jsou výborné komediantky. Spirituální nepříjemnosti, které jsem s nimi měla, jsem se postupně naučila vyřizovat pomocí symbolické pochodně pravdy a lásky, která na ně působila asi jako na čerta svěcená voda. U mě původně hledaly další druhy magie pro vlastní použití.

OkultismusPrvní z nich se mi představila jako trpící depresemi. Po čase, dosti dlouhém, se stalo zřejmé, že trpí hlavně neuspokojenou ješitností. Nejpodstatnějším zjištěním v její záležitosti se stalo, že své matce způsobila pomocí magie velké zdravotní a duševní potíže. Chtěla manipulace zrušit, až stav matky vejde hodně ve známost, a uvést se tak na dráhu proslulé léčitelky. Pak ji věc přestala zajímat nebo nevěděla jak dál, ale nijak ji to netrápilo. Mě tím zásobila prací asi na rok.

Další se skrývala za zbožnost a dokonce založila pseudokřesťanskou sektu. Vyhlédla si muže, zámožného, mediálně známého, krásného zevnějšku. Začala mu klást překážky v zaměstnání, přímo ničit kariéru, aby ji prosil o pomoc a stal se na ní závislý. Byla to nepříjemná práce, vůdce sekty má k dispozici i síly členů a satan v ní měl velkou zálibu.

Jiná dáma se dostavila s napadením démonem. Nadával jí, posmíval se jí, vydíral. Udělaly jsme hodně práce. Dnes si myslím, že démona se zbavila a docházela už jen s postranními záměry. Pokoušela se získat při sezeních dominantní postavení, což je nesmysl z řady důvodů. Pak se pokusila strhnout působení do sféry magie. Sdělila jsem jí, že můžeme pokračovat, až se poučí o křesťanství, načež mi vyvedla to nejhorší, co si dokázala vymyslet.

Nejhorším exemplářem je poslední osoba. Ty před ní měly rády alespoň své děti, nějakým svým způsobem pro ně chtěly dobré věci, ale ona své děti zničila. Syn a dcera jsou pohlední lidé, ne sice brilantní inteligence, ale dostatečně nadaní. Udělala z nich trosky neschopné samostatné existence. S manželem se poznala na střední škole. Když se v době jejího ukončení ocitla na prahu dospělosti, rozhlédla se, vybrala nejkvalitnější kus a ten si odchytila. V čas příhodný pro legalizaci svazku otěhotněla, když manželství utrpělo trhliny, otěhotněla opět, za účelem upevnění. Pikantní je, že to nebylo s manželem. Když děti splnily požadovaný účel, úplně ji přestaly zajímat. Při svém počínání zcela přehlédla fakt, že ten nejlepší kus je od ní vzdálen o mnoho jakostních tříd jak v inteligenci, tak v citovém vybavení, tak v charakterových vlastnostech, a že ve skutečnosti není, na čem se sjednotit, společně stavět ; od počátku neexistoval základ. A tak nastoupily spory, hádky, přetvářka, předstírání a také psychický teror. Manžel dosáhl společenského úspěchu, byl velmi pohledný a zajímavý pro jiné ženy. Situace - něco jako karma. Odpovědí se stala magie. Nevím přesně, kdy ji začala systematicky používat. Možná to bylo později, než by se mohlo zdát, protože jejím nejlepším a jediným přítelem byl ďábel, snad už v době před narozením. Ten pro ni leccos zařídil. Ale je možné, že nějakou lidovou magii provozovala už její matka. Po převratu ta osoba navštěvovala řadu takzvaných kurzů a takzvaných přednášek, se kterými se mi rozhodně nechlubila. - Její manžel přišel za mnou s nemocí, jež je fatální podobně jako rakovina. U něho měla výrazně psychické příčiny. Stresově sevřené svaly tlačily na orgány. Měl tendenci nechat se klamat, žít v iluzích, ale podvědomí se oklamat nedá ; reagovalo na jeho krutou a nedůstojnou situaci. Bylo nezbytné vypořádat se s psychickými příčinami. Postupně jsem zjišťovala okolnosti, ale nechápala jsem, jak to všechno člověk jeho formátu může strpět. K vysvětlení jsme se propracovali.. Elementární útvar byl proti tomu dětská hračka. Pán měl kolem sebe obal podobný potápěčskému obleku, celý jej obklopoval, jednal za něho, i mluvil. Představoval poslušného poddaného. Paní měla stejný obal, který představoval velící, leč neškodnou ženušku. Oba byly řízené od ní zevnitř. Obaly jsme rozložili, však než se pán stačil vzpamatovat, choť mu zakázala na léčení docházet.

Znám k těmto dámám řadu pánských protějšků. Většinou pořádají kurzy a přednášky, tváří se jako představitelé nějaké duchovní školy a jsou ještě horší než ony.

 

 
    Created by WEB-STUDIO  
Léčitelská praxe
Napište mně