Radomíra Mědílková

 

:: Úvodní strana
:: Interní onemocnění
:: Autoimunitní onemocnění
:: Onemocnění pohybového
aparátu a páteře
:: Léčení neplodnosti
:: Psychické problémy, drogy
:: Rakovinová onemocnění
:: Další choroby
- infekce, epilepsie, atd.
:: Vis maior
:: Nesmyslný zápas
· Případ HIV
· Co mě mrzí na některých lékařích
· Co přinesl čas
· Z připravované knihy
· Závěr

:: Exorcismus po česku
· Úvod
· Metoda
· Duše
· Ďábel
· Moji spolupracovníci
· Přírodní bytosti, Elementární útvary
· Exorcismus
· Sexuální zločiny
· Okultismus
· Církev, psychologie, morální zdraví
   


Až ti bude v životě nejhůř,
otoč se ke slunci
a
všechny stíny padnou za tebe.

John Lennon

 

Exorcismus po česku - sexuální zločiny

 

ZločinyStokrát pravdu mají psychologové, kteří vysvětlují, jak sexuální násilí zdevastuje obětem psychiku a život, zejména, když se přihodí v dětském věku. Bohužel jsem se s ním u svých pacientů také setkala. Otcové, dědeček, matka. Dokonce jsem se musela rozhodovat, jestli sdělit staršímu člověku, že jeho otcem je jeho dědeček. Všechny oběti měly zkažený život. I když navenek vypadaly úspěšně, skrývaly se pod touto kulisou deprese, neúcta až nenávist k sobě samému, rodina jen formální, neschopnost sexuálního života, normálních reakcí a normálních vztahů. Ale o tom poučí jiná literatura. Dá se jim pomoci a jejich život napravit, když překonají svůj stud a uzavřenost. My si povšimneme dopadu těchto zločinů na osud duší.

Kořen problémů klientky sahal asi o tři generace do minulosti. Násilnický otec zneužíval obě své děti, chlapce i dívku, asi od pěti let, dokud neodešly z domova. Zcela v úvodu našeho snažení se za klientkou osobně dostavil sám Kristus. Náboženstvím byla zcela nedotčena, takže nastala roztomilá situace : „Je tu nějaký chlap, asi třicet. Ale nějaký hodný. Tak hezky se na mě usmívá.“ Nejdříve jsem také nepochopila. Měla jsem představu, že o přítomnost Krále je nezbytné s patřičnou úctou požádat, a příliš jsme si něco takového netroufali, spíše jsme se obraceli k Bohu obecně. Posléze jsem poznala, že záležitost tohoto druhu nezbytně vyžaduje přímou pomoc nejvyšší. Duše onoho otce byla zcela nepochybně zkažená, zpustlá, neexistovalo jiné místo pro ni vhodné, přesto se nám z pekel vracel. Až mi svitlo, že má při sobě něco, co do pekel nepatří. Skrýval dvě zbídačené dětské duše. Jeho děti se sice dožily pokročilejšího stáří, po zdánlivě běžném životě, ale jejich duše jakoby umřely ve věku, kdy jim poprvé tak surově ublížil, nebo jejich podstatná část. Byly jako předměty, které může po libosti rozbíjet a špinit. Následovaly jej apatičtěji než otroci. Na jiný osud zcela rezignovaly a naše domluvy vůbec nechápaly – jak by se mohly oddělit od otce a být šťastné. Ani andělé, ani Maria je nemohli přesvědčit.Vysvobodit je a vzkřísit mohla jen nejvvyšší láska ; přišel pro ně sám Kristus se svým zázračným dotekem nepopsatelné něhy a odnesl si je s sebou v náručí. - Bohužel, s podobným obrazem jsem se setkala častěji. Případně rozšířeným o manželku, kterou otec také znásilňoval.

Přišel za mnou mladý muž, kterého k sexuálnímu zločinu něco pudilo. Když potkal hubenou mladou dívku, něco mu poroučelo, aby ji znásilnil. Ani to nebyly typy, které se mu líbily. Cítil se tím unaven a obtěžován a hledali jsme příčinu. Objevili jsme duši nějakého šíleného starce, který se přiznal, že má na svědomí přes sto dívek. „Ty jsi je znásilňoval?“, ptali jsme se. „Kdyby jen to“, zasmál se. „Já jsem je i jedl“.

Následoval příběh, jaký by nevymyslel žádný autor hororů. Klient byl vzdělaný, kultivovaný člověk, byl vybaven výtečným vnitřním zrakem i sluchem. Případem jsme postupovali rychle až k okamžiku, kdy bylo třeba pomoci nešťastným dívkám. Jejich umučené duše zůstaly ve velké skupině, zmrazené hrůzou, v bolesti, ve které umíraly, ve stavu, jako kdyby je někdo celé od spodu narazil na kůl, neschopné myšlenky, natož činu. Bylo třeba požádat o pomoc Krista, což se můj klient pokoušel obejít, a pak se vzepřel. Prohlásil, že se v šestnácti letech rozhodl stát buddhistou a že Bible, kterou nikdy nečetl, je škvár. Nefungovaly argumenty logické ani citové. Odjel do Indie na pouť po posvátných místech, což prý vyřeší všechny jeho problémy ; jestli správně chápu své zprávy, nedopadl dobře. Chybí mu kus lásky, tímto slabým místem se k němu vetřel kanibal a tato slabina mu zůstává. Chybějící kus lásky si z Indie nedovezl. Dívkám pomohl jiný člověk. Nebyl pokřtěný, ani věřící, jen otevřený dobrému. Nadřadit nauku nad pomoc takovému množství trpících by jej vůbec nenapadlo. - Kristus přišel okamžitě a celou skupinu uzdravil a vysvobodil jediným láskyplným dotykem.

 

 
    Created by WEB-STUDIO  
Léčitelská praxe
Napište mně