Radomíra Mědílková

 

:: Úvodní strana
:: Interní onemocnění
:: Autoimunitní onemocnění
:: Onemocnění pohybového
aparátu a páteře
:: Léčení neplodnosti
:: Psychické problémy, drogy
:: Rakovinová onemocnění
:: Další choroby
- infekce, epilepsie, atd.
:: Vis maior
:: Nesmyslný zápas
· Případ HIV
· Co mě mrzí na některých lékařích
· Co přinesl čas
· Z připravované knihy
· Závěr

:: Exorcismus po česku
· Úvod
· Metoda
· Duše
· Ďábel
· Moji spolupracovníci
· Přírodní bytosti, Elementární útvary
· Exorcismus
· Sexuální zločiny
· Okultismus
· Církev, psychologie, morální zdraví
   


Až ti bude v životě nejhůř,
otoč se ke slunci
a
všechny stíny padnou za tebe.

John Lennon

 

Exorcismus po česku - ďábel

 

V pozadí za zlými dušemi a smutnými událostmi zpravidla stojí ďábel. Využije každou příležitost. Podpoří vznik nekalé myšlenky, pak usnadňuje její realizaci, pak zaslepuje dotyčného, aby nedovedl posoudit své činy. Po smrti se pro něho duše svedených stávají neocenitelnou pomůckou. Domnívám se, že v lidské duši je Boží jiskra a ona je takto pro ďábla nepřístupná. Potřebuje spojovací můstek – jinou lidskou duši nebo přírodní bytost. Člověk je totiž dítětem nejen Ducha, ale i přírody; škody jsou však v takovém případu povrchnější. Při vizualizacích vyhlíží ďábel různě, dle situace. Jako klasický čert s rohy a ocasem, jako drak, had, těžko popsatelná obluda, nebo jako salónní elegán, či dokonce kníže. Někdy jen jako oči šelmy či velký hrozivý stín. Podstatou jeho bytosti je totální absence lásky a absolutní zaplnění pýchou. Jeho síly jsou ve srovnání s člověkem obrovské, ale proti Bohu je malý a spíše trpěný z nutnosti. A protože podstatou tvořivosti je láska, není tvořivý. Ničí nebo krade. Vytváří iluze, ty však patří do oblasti lži a podvodu, není v nich podstata, to jest život, jsou to jen prázdné slupky ; Bůh buď milostiv tomu, kdo na ně naletí. Jeho důmysl může být obrovský, ale je zcela jednosměrný, destruktivní.

ĎábelSatanovi lze čelit jen tak, že se člověk plně opře o Boží síly a hlavně o Boží podstatu, lásku. Pověření exorcisté zjišťují ďáblovo jméno nebo jeho činy. Tím je odhalen. My jej většinou objevíme právě při činu. Někdy by se hodilo množné číslo, výskyt bývá i hromadný. Pekelné propasti se ďábel snaží uniknout všemi způsoby. Mimo jiné je i právní fundamentalista. Když něco neobjevíme, vrací se z ní mezi lidi, protože nebyly splněny právní náležitosti, skutková podstata nebyla úplně objasněna. Bývá to problém, jsou různé zvrhlosti, které člověka jen tak nenapadnou, na což se spoléhá. Dostaneme případ k dopracování. Když s věcí nemohu pohnout, dopálím se a řeknu: „Co na tom, že já to nevím. Bůh ví všechno.“ To zabírá, jako povolání korunního svědka. Ale podmínkou je předchozí poctivá snaha. Měla jsem i případy, kdy si ďábel pro sebe žádal nějaké bližší označení, takové hádej, kdo jsem. Asi nelze soudit anonymní osobu, na kterémžto základě se bavil. „ A proč to mám vědět“, rozzlobila jsem se. „ Vždyť jste všichni stejní. Strach je vaše potrava, krutost váš sex. Lži a podvody jsou vaše zábava a kultura, pýcha je vaše droga.“ Už nikdo neprotestoval, zřejmě byla identifikace dostatečná. Stávalo se, že na okraji pekelné propasti stál vedle zlé duše její pekelný vůdce a čekalo se, až padnou rozhodující slova. Aniž by jej kdo vyzval, vrhl se ďábel do propasti. Pak se vrátil s tím, že odešel dobrovolně a může se tedy dobrovolně vrátit. Když jsem pracovala s nějakou hodně soucitnou a trochu naivní osobou a došlo k finále na okraji pekelné propasti, stal se z ďábla roztomilý pohádkový čertík nebo dokonce trpaslíček. Poprosila jsem o jeho skutečnou podobu, v mezích lidského vnímání : ďábel jako věž. Představa ďábla z lidových pohádek jako vykonavatele spravedlnosti je velice zavádějící. Řekla bych, že sice využívá vnější formy soudního procesu, ale spravedlnost je to poslední, co by si mohl přát. Nejzkaženější duše chce nejvíce uchránit před okamžitou zkázou ve věčném zatracení; jsou mu nesmírně užitečné. Jsou třeba schopny převést svoji autoritu předka na satana, vydat mu tak své potomky a trápit je ještě z pekla. Stane se, že narazíme na velmi ohavnou duši a pátráme, kde je její pekelný druh ; dlouho marně, neboť splynuli. Naučili jsme se žádat nejdříve o svržení duše ; když ďábel padal před ní, skryl se, zachytil ji a ukryl. Bohužel se na jeho manipulace přijde tím, že žijícím lidem se přitíží. Ale satanských lstí v poslední době spíše ubylo. Už i Otec Nebeský jich měl dost a spolu s prohnilou duší občas spadl do lávy věčného zatracení i její supervizor.

Řešit takové záležitosti může jedině Bůh, my je však můžeme předložit, vytvořit cestu pro Boží spravedlnost.

 

 

 
    Created by WEB-STUDIO  
Léčitelská praxe
Napište mně